صفحه اصلی / بایگانی برچسب: منابع آب

بایگانی برچسب: منابع آب

مفهوم حوضه آبریز

حوضه آبریز

حوضه آبریز، محدوده جغرافیایی است که جریان های سطحی ناشی از بارش را به یک پایانه نظیر اقیانوس، دریا، دریاچه، تالاب یا کفه زهکشی می کند. بعبارت دیگر سطحی از زمین است که کلیه بارش های جوی وارد بر آن، توسط یک سیستم رودخانه زهکش می شود. منابع آب منابع …

مشاهده بیشتر »

چرخه آب در طبیعت (سیکل هیدرولوژی)

چرخه آب در طبیعت

گردش آب در طبیعت که به آن سیکل هیدرولوژی یا چرخه آب گفته می شود، عبارت است از حرکت و جابجایی آب در قسمت های مختلف تحت تاثیر نیروی متفاوتی از جمله نیروی جاذبه، نیروی ثقل، تغییرات فشار و انرژی خورشیدی می باشد. این چرخش در سه بخش مختلف کره …

مشاهده بیشتر »

هیدرولوژی چیست؟

هیدرولوژی

بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است. با تشکیل اقیانوسها و دریاها و تشکیل …

مشاهده بیشتر »